GENETYKA
Co po dziadku
Ile odziedziczyć można po pradziadku, czyli wkład genetyczny przodków.
Słynne, dużo wygrywające psy są z reguły popularnymi reproduktorami i płodzą więcej wygrywającego wystawy potomstwa niż inne
współczesne im psy. To nie gwarantuje jednak, że taki pies będzie po pięciu czy dziesięciu pokoleniach miał na rasę większy wpływ, niż pies który miał potomstwo tylko dwa czy trzy razy.
W gruncie rzeczy zależy to od tego, jak intensywnie w hodowli wykorzystywane będą jego dzieci i dalsi potomkowie.
Mając dostęp do niezbędnych danych możemy określić znaczenie przodka obliczając jego wkład genetyczny u jego potomków. Procent wkładu (zwany też procentem krwi) zdeterminowany jest przez sposób, w jaki geny przechodzą od rodziców do potomstwa. Każdy dziedziczy jeden komplet chromosomów wraz z genami jakie niesie od ojca i analogiczny komplet od matki. Tak więc każdy z rodziców przekazuje 50% swoich genów każdemu potomkowi, można więc oczekiwać, że po 25% genów osobnika pochodzi od każdego z dziadków, po 12,5% od każdego z pradziadków i tak dalej.

Trzeba jednak zauważyć, że udział procentowy genów przodków dalszych niż rodzice jest jedynie określony przez prawdopodobieństwo, nie da się dokładnie określić jego wartości. Kiedy pies przekazuje połowę swoich
genów, będą one jednak zawierać losową mieszaninę genów, jakie dostał od obojga swoich rodziców.
Nie mamy żadnej gwarancji, że przekazane przez niego geny będą się składać po połowie z genów jego matki i ojca, w rzeczywistości niemal nigdy tak się nie zdarza.
Istnieje nawet niewielkie prawdopodobieństwo (bardzo małe!), że może on przekazać geny pochodzące wyłącznie od jednego z jego rodziców. Z drugiej strony im częściej jakiś przodek pojawia się w rodowodzie przed różnymi swoimi potomkami, tym bardziej prawdopodobne jest, że procent genów, które przeszły dalej od jego rodziców będzie bliższy pięćdziesięciu.

Kiedy mamy 10-pokoleniowy rodowód, wkład każdego z 1024 przodków z ostatniego pokolenia będzie teoretycznie spadał nieco poniżej 0,1%. W praktyce jednak w rodowodzie rasowego psa rzadko mamy więcej niż 100-200 przodków, niektórzy pojawiać się mogą nawet 50 czy więcej razy.
Są to właśnie znaczący przodkowie, mający największy wkład genetyczny.

Mając rodowód możesz obliczyć procentowy wkład powtarzających się przodków, sumując wkłady każdego powtórzenia według
poniższej tabeli (pierwsze pokolenie to rodzice, drugie dziadkowie i tak dalej).
...
...
Może się zdarzać, ze duży wkład genetyczny wnoszą psy w ogóle nie występujące w 5-pokoleniowym rodowodzie, dlatego zawsze wartoanalizując skojarzenie korzystać z danych na temat dużo wcześniejszych pokoleń