Określenie "Carrier” w odmianach kolorystycznych Yorkshire Terrier'a
Określeniem Carrier określa się zwierzęta fenotypu jednej z odmian kolorystycznych Yorskhire Terrier, które genotypowo noszą recesywny allel genu dla koloru innej odmiany kolorystycznej (potocznie mówi się np. Yorkshire Terrier z genem Biewer Yorkshire Terrier).
Przy określeniu Carrier dopisana jest odmiana kolorystyczna, której potencjalnie gen posiada dany osobnik.
To znaczy np. Yorkshire Terrier Biewer Carrier:
Jest to fenotypowo Yorkshire Terrier, który genotypowo posiada recesywny allel Biewer Yorkshire Terriera (mówiąc prościej wygląda jak standardowy Yorkshire Terrier lecz posiada gen Biewer Yorkshire Terriera).

Zaznaczyć trzeba również, że Yorkshire Terrier Biewer Carrier swoim fenotypem, może wskazywać na posiadanie genu Biewer Yorkshire Terriera.

Szczenięta ze skojarzenia standardowego Yorkshire Terriera z Biewer Yorkshire Terierem czyli Yorkshire Terrier Biewer Carrier bardzo często posiadają biał  znaczenia np. białe skarpetki, białe krawaciki lub delikatne białe psemka.
Taki osobnik skojarzony z innym osobnikiem Yorkshire Terrier Biewer Carrier może dać w miocie szczenięta Yorkshire Terrier Biewer Carrier jak i Biewer Yorkshire Terrier.
W skojarzeniu z osobnikiem odmiany Biewer Yorkshire Terrier, spodziewać powinno się szczeniąt Biewer Yorkshire Terrier. A w skojarzeniu ze standardowym Yorkshire Terrier urodzą się standardowe szczenięta Yorkshire Terrier.
Możemy się spotkać również z określeniem Goldspalter.
Określeniem tym określa się zwierzęta fenotypu Biewer Yorkshire Terrier lub Yorkshire Terrier, które noszą genotypowo recesywny alll dla koloru Golddust.
One same nie są Golddust Yorkshire Terrier'ami, mogą jednak owy kolor poprzez kierowane kojarzenie przekazać tak swoim potomkom aby okazał on się fenotypowo. Wówczas ci potomkowie są Golddust Yorkshire Terrier.
Ponieważ allel koloru Golddust jest recesywny, może on być przekazywany niewidocznie przez wiele generacji, i przez cały ten okres nie ujawni się, że jeden z rodziców jest nosicielem tego kolorytu.

Szczenięta ze skojarzenia Biewer Yorkshire Terrier z Golddust Yorkshire Terrier (Goldsplater), Biewer Yorkshire Terrier Golddust
Carierr z Biewer Yorkshire Terrier Golddust Carierr bardzo często mają w swoim ubarwieniu przewagę bieli i złotą głowę, są bardziej jasne od standardowych Biewrów.

Skojarzenia z dwóch odmian kolorystycznych możemy spotkać jeszcze w innych odmianach kolorystycznych takich jak: Biro Yorkshire Terrier, Chocolate Yorkshire Terrier.

Zasady dziedziczenia genów koloru są takie same jak te wymienione wyżej.

Skojarzenia Carrierów nie mają takiego samego prawa dziedziczenia genów koloru, z tych skojarzeń mogą urodzić się w jednym miocie szczenięta w różnym odmianach kolorystycznych.
Dopuszczalne są skojarzenia dwóch osobników innych odmian kolorystycznych w celu uzyskania innych odmian kolorystycznych.